Jäsenrekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Päivitetty

18.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Helsingin naisvoimistelijat ry

Y-0201281-4

Mannerheimintie 68 A 10

00260 Helsinki

 

Rekisteriasioista vastaava

sihteeri.hnv@welho.com

 

Rekisterin nimi

Jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri

 

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Yhdistyslain 11 § mukainen luettelo seuran jäsenistä.
  2. Jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen.
  3. Laskujen ja maksujen seuranta.
  4. Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja liikuntaryhmiin osallistuvista mm. seuran toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika ja sukupuoli ja muut rekisteröidyn itse ylläpitämät tiedot. Lasku-, maksu- ja liikuntaryhmätiedot kausittain.

 

Tietolähteet

Rekisteröityvien itse ylläpitämät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Jäsenen antamalla erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Suomen Voimisteluliiton tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen ylläpitää suostumustiedot itse. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

 

ATK:lle tallennetut tiedot

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Seuran jäsenrekisteristä vastaava ylläpitää käyttäjätunnuksia. Palvelimet sijaitsevat palvelinkeskuksessa lukitulla alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan.

Manuaaliset listaukset: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.